Co se chystá ve farnosti:

Co se chystá ve farnosti:

OPRAVY a úpravy:

  •  očištění kamenné podezdívky po venkovním obvodu kostela a její napouštění ochranným přípravkem a JEJÍ VYSPÁROVÁNÍ.
  •