Neděle Božího milosrdenství

V posledních letech se máme možnost pravidelně rok co rok zastavit ve fulneckém chrámu Nejsvětější Trojice.
Kromě Eucharistie jsou zde uloženy ostatky sv. Faustýny Kowalské, a její odkaz v podobě právě  obrazu Božího milosrdenství 

 

Zde rozepsaný tamní program (7.4.2013):

9:00 – přednáška „Páter Richard Henkes SAC - mučedník lásky“,

– příležitost ke svátosti smíření,

10:00 – mše svatá,

13:00 – příležitost ke svátosti smíření,

14:00 – meditace nad obrazem „Páter Henkes - mučedník lásky“,

14:40 - divadlo - "Emauzy". TADY je krátké video, jak to v kostele sehráli. 

15:00 – hodina Milosrdenství. (budeme se společně modlit korunku k Božímu milosrdenství)

Hlavním celebrantem mše svaté a přednášejícím byl P. Jan Larisch, Th.D., farář v Ostravě Svinově.