Co všechno je Mezidobí...

Co všechno je Mezidobí...

... přidám slovo "Liturgické", aby nebylo možné chápat to tak, že jsme v období mezi dvěma porody - jak píše Wikipedie. :-) I když aj to by byla radostná zpráva, že?

Je tady doba během roku (33 až 34 týdnů), která nepatří ani k Vánocům ani k Velikonocím, a během které sledujeme Ježíšovo působení před dvěma tisíci lety. To se během mší uplatňuje výběrem čtení z evangelií podle tříročního nedělního cyklu. V myšlenkách si pak můžeme srovnávat, jestli byl svět tehdy v něčem jiný?, nebo lidé byli jiní?, a potom se taky dá objevovat cesta, jak vlastně může žít každý z nás - tady a teď. Minulost se totiž udála, budoucnost taky nemá konkrétní podobu; protože to je slovo pro něco co bude, co asi bude, co by mohlo nebo mělo být...

Takže následující věta o jednotlivých svátečních dnech, které jsou před námi, je svým způsobem taky ještě mrtvá a mrtvou zůstane, jestliže ji neoživíme: 
Čekají nás tyto významné svátky: Uvedení Páně do chrámu, Slavnost Nejsvětější Trojice, Slavnost Těla a Krve Páně (tyto tři jsme už letos prožili), dále Slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova (7. června) , Svátek Proměnění Páně (6.  srpna), Svátek Povýšení sv. Kříže (14. září), Slavnost Všech svatých (1. listopadu) a Slavnost Ježíše Krista Krále (24. listopadu) . 
 

Požehnaný celý nový týden přejí...

pisatelé těchto stránek.